ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID
  • 13 ธันวาคม 2556
  • 151

แม่สีคราม

ครีบ : รอยแหว่ง 2 รอย ลำตัว : แผลยาวที่ด้านซ้ายและขวา อยู่หน้าครีบหลังค่อนไปทางหัว

06bw18 mae seekram01

bw18 mae seekram02

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ