ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่สดใส

ครีบหลัง : โค้ง ปลายแหลมและงอนเล็กน้อย ปาก : ลายขอบปาก จุดดำขนาดเล็ก 4 จุด กระจายบนเพดานปาก ซี่กรองใกล้มุมปากด้านซ้ายแหว่งเป็นรูป U ตะแคง

05bw17 mae sodsai01

bw17 mae sodsai02