ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่จ๊ะเอ๋

ครีบหลัง : โค้งเว้า ปลายมน ปาก : ลายขอบปากด้านซ้ายและขวา รอยแผลจางที่ปลายปากด้านว้าย

24bw15 jao jaae01

bw15 jao jaae02