วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าบันเทิง

ครีบหลัง : โค้งเว้า ปลายมน หัว : รอยแผลเป็นด่างขาว เหนือตาขวา ปาก : ลายขอบปากด้านซ้ายและขวา จุดดำ 2 จุดที่ปลายปากด้านขวา และ 1 จุดบนเพดานปากด้านซ้าย

20BW13 jao buntrung01

BW13 jao buntrung02