ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่วันดี

ครีบหลัง : โค้งเว้า รูปสามเหลี่ยม ปลายมน ปาก : รอยด่างขาวปลายปาก ลายขอบปากด้านซ้ายและขวา

18BW12 jao wandee01

BW12 jao wandee02