ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าตรัย

ครีบหลัง : โค้งเว้ามาก ปลายแหลม และรอยด่างขาวหน้าฐานครีบ ลำตัว : รอยหลุมตื้น 3 รอบ หน้าครีบหลัง ปาก:ซี่กรองด้านซ้ายแหว่ง (อาจงอกเต็มในอนาคต)

17BW11 jao tri01

BW11 jao tri02