วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าสมุทร

ครีบ : ครีบตั้ง รูปสามเหลี่ยม หัว : รอยด่างขาวที่ปลายปาก ปาก : ลายขอบปากด้านขวา

16BW10 jao samut01

BW10 jao samut02