วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าเมษา

ครีบหลัง : ปลายครีบหลังขาด ลำตัว : แผลบนลำตัวด้านขวาหน้าครีบหลัง แผลก่อนขอดหาง

15bw09 jao mesa01

bw09 jao mesa02