ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้านำโชค

ครีบหลัง : โค้งเว้า ปลายครีบเรียวแหลม ปาก : จุดดำขนาดเล็กตรงกลางเพดานปากและจุดดำบนเพดานปากด้านขวาลายขอบปากด้านซ้าย

14bw08 jao numchok01

bw08 jao numchok02