วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าชัดเจน

ครีบหลัง : โค้งเว้า ปลายมน ลำตัว : แผลลำตัวหน้าครีบหลัง 6 รอย ปาก : ลายขอบปากด้านขวา

11bw07 jao chudjan01

bw07 jao chudjan02