ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่เพชร

แผลเป็นบนลำตัวด้านขวา แผลใกล้คอดหาง ครีบหลัง : โค้งเว้า ปลายแหลม ลำตัว : ใกล้คอดหางมีรอยแผลคล้ายรอยถูกรัด และแผลเป็นบนลำตัวด้านขวาเป็นรอยเส้นตรง ปาก : แผลด่างขาวที่ปลายปาก และมุมปากด้านขวาจุดดำ 2 จุดบนเพดานปากด้านซ้าย

 

10bw06 jao pet01

bw06 jao pet02