ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าธันวา

ครีบหลัง : รอยแหว่งที่ฐานครีบ ปาก : ลายที่คาง หาง : รอยด่างขาวตรงขอบด้านซ้าย และปลายหางด้านซ้ายขาด

08bw05 jao thunwa01

bw05 jao thunwa02