ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าบางแสน (ไม่มีข้อมูลอัพเดต)

ครีบหลัง : รอยแหว่ง ที่ฐานครีบ ลำตัว : ด้านหลังของครีบหลังโก่ง ปาก : แนวขอบซี่กรองด้านขวาไม่เรียบเสมอกัน หาง : แผลที่ปลายหางด้านซ้าย

07bw04 jao bangsaen01

bw04 jao bangsaen02