วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าสามมุข

ลายบนตัว ในปี 2553 - ลายบนตัวลดน้อยลงในปี 2554 ครีบหลัง : รอยแหว่งรูปตัว C ปาก : ลายที่คาง มีจุดดำขนาดเล็กบนเพดานปากด้านขวา แถบดำบนเพดานปากด้านขวา

02bw02 jao sammuk01

bw02 jao sammuk02