ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

เจ้าสามมุข (ไม่มีข้อมูลอัพเดต)

ลายบนตัว : ในปี 2553 - ลายบนตัวลดน้อยลงในปี 2554
ครีบหลัง : รอยแหว่งรูปตัว C
ปาก : ลายที่คาง มีจุดดำขนาดเล็กบนเพดานปากด้านขวา แถบดำบนเพดานปากด้านขวา

02

bw02 jao sammuk01

bw02 jao sammuk02