ขนาด
วาฬบรูด้า Photo ID

แม่พัทธยา

ครีบหลัง : มีรอยแหว่ง ปลายครีบหลังเว้าเล็กน้อย มีรอยแผลสีขาวที่ครีบหลังด้านขวา

36. chon pat ta ya