ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
การผสมพันธุ์

          ไม่สามารถแยกเพศ วาฬบรูด้าได้จากการสำรวจทางเรือ จากการสำรวจสังเกตเห็นพฤติกรรมคล้ายการผสมพันธุ์ โดยจะมีวาฬ ที่คาดว่าเป็นตัวผู้ว่ายน้ำไล่ต้อนวาฬ ตัวที่คาดว่าจะเป็นตัวเมีย หรือไล่ต้อนตัวเมียที่มีลูกอยู่ด้วย  มีการว่ายน้ำไล่ต้อนด้วยความเร็วบ้างและช้าบ้าง มีการใช้หางตีน้ำกระจาย ตัวที่คาดว่าเป็นตัวผู้ว่ายน้ำตะแคงตัวเข้าประชิดตัวที่คาดว่าจะเป็นตัวเมีย แล้วใช้หางตีน้ำกระจาย แล้วขึ้นหายใจแรง ตัวเมียว่ายออกห่าง ตัวผู้ว่ายน้ำตาม ว่ายน้ำตะแคงเข้าชิดตัวเมียอีก เป็นแบบนี้ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง การสังเกตแต่ละครั้งใช้เวลานานประมาณ 1-2 ช.ม. พฤติกรรมแบบนี้สังเกตได้ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ 1) วันที่ 24 ก.ย.53 บริเวณนอกชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี 2) วันที่ 5 พ.ย. 53 บริเวณนอกชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร 3) วันที่ 23 พ.ค. 53 บริเวณนอกชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี และ 4) วันที่ 27 พ.ค. 53 บริเวณนอกชายฝั่งวัดกระซ้าขาว จ.สมุทรสาคร

          ปกติโลมาและวาฬ รวมทั้งพะยูน ในขณะผสมพันธุ์จะอยู่ในลักษณะเอาด้านท้องหันเข้าหากัน (Belly-to-belly position) ดังนั้นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นน่าจะใกล้เคียงกับพฤติกรรมการผสมพันธุ์มากที่สุด

พฤติกรรมผสมพันธุ์ พบบริเวณฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร

พฤติกรรมผสมพันธุ์ พบบริเวณฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 53 ตัวผู้ไล่ต้อนแม่ที่อยู่กับลูก และว่ายน้ำในท่าตะแคงตัวประชิดตัวเมีย