ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
 • 5 ธันวาคม 2556
 • 475

การผสมพันธุ์

          ไม่สามารถแยกเพศ วาฬบรูด้าได้จากการสำรวจทางเรือ จากการสำรวจสังเกตเห็นพฤติกรรมคล้ายการผสมพันธุ์ โดยจะมีวาฬ ที่คาดว่าเป็นตัวผู้ว่ายน้ำไล่ต้อนวาฬ ตัวที่คาดว่าจะเป็นตัวเมีย หรือไล่ต้อนตัวเมียที่มีลูกอยู่ด้วย  มีการว่ายน้ำไล่ต้อนด้วยความเร็วบ้างและช้าบ้าง มีการใช้หางตีน้ำกระจาย ตัวที่คาดว่าเป็นตัวผู้ว่ายน้ำตะแคงตัวเข้าประชิดตัวที่คาดว่าจะเป็นตัวเมีย แล้วใช้หางตีน้ำกระจาย แล้วขึ้นหายใจแรง ตัวเมียว่ายออกห่าง ตัวผู้ว่ายน้ำตาม ว่ายน้ำตะแคงเข้าชิดตัวเมียอีก เป็นแบบนี้ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง การสังเกตแต่ละครั้งใช้เวลานานประมาณ 1-2 ช.ม. พฤติกรรมแบบนี้สังเกตได้ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ 1) วันที่ 24 ก.ย.53 บริเวณนอกชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี 2) วันที่ 5 พ.ย. 53 บริเวณนอกชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร 3) วันที่ 23 พ.ค. 53 บริเวณนอกชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี และ 4) วันที่ 27 พ.ค. 53 บริเวณนอกชายฝั่งวัดกระซ้าขาว จ.สมุทรสาคร

          ปกติโลมาและวาฬ รวมทั้งพะยูน ในขณะผสมพันธุ์จะอยู่ในลักษณะเอาด้านท้องหันเข้าหากัน (Belly-to-belly position) ดังนั้นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นน่าจะใกล้เคียงกับพฤติกรรมการผสมพันธุ์มากที่สุด

พฤติกรรมผสมพันธุ์ พบบริเวณฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร

พฤติกรรมผสมพันธุ์ พบบริเวณฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 53 ตัวผู้ไล่ต้อนแม่ที่อยู่กับลูก และว่ายน้ำในท่าตะแคงตัวประชิดตัวเมีย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • งูทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์