ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
 • 5 ธันวาคม 2556
 • 546

การมองเห็นสี

          โลมาและวาฬสามารถมองเห็นทั้งในอากาศและในน้ำ แต่การมองเห็นในอากาศนั้นจะเห็นภาพในลักษณะแบบคนสายตาสั้น (Myopia) ประสิทธิภาพในการมองเห็นน้อยกว่าการได้ยินมาก เป็นสัตว์จำพวกที่มีตาบอดสี (Color blindness, Monochromatic)ฅ
          การเห็นสีจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของสัตว์ ซึ่งขึ้นกับจำนวนชนิดของ Cone cell ใน Retina ซึ่งแยกได้ดังนี้คือ

          1) Monochromatic เป็นพวกตาบอดสีมี cone cell ชนิดเดียว ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสี เช่น สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โลมา วาฬ แมวน้ำ และสิงโตทะเล

          2) Dichromatic จะมี cone cell 2 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างของสีได้พอประมาณ เช่น ในสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ รวมถึง New world monkeys หมีขั้วโลก พะยูน เต่าทะเล และปลาทะเลบางชนิด

          3) Trichromatic จะมี cone cell 3 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างของสีช่วงสีน้ำเงินและแดงได้ดี (400-700 nm) เช่น คน และ Old world ape

          4) Tetrachromatic จะมี cone cell 4 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างของสีได้ดีและมองเห็นช่วง UV ได้ด้วย (ประมาณ 300 nm) เช่น นกบางชนิด ปลาทอง และปลาคาร์ป

brydeswhale46

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล