ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
 • 5 ธันวาคม 2556
 • 783

การมองเห็นสี

          โลมาและวาฬสามารถมองเห็นทั้งในอากาศและในน้ำ แต่การมองเห็นในอากาศนั้นจะเห็นภาพในลักษณะแบบคนสายตาสั้น (Myopia) ประสิทธิภาพในการมองเห็นน้อยกว่าการได้ยินมาก เป็นสัตว์จำพวกที่มีตาบอดสี (Color blindness, Monochromatic)ฅ
          การเห็นสีจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของสัตว์ ซึ่งขึ้นกับจำนวนชนิดของ Cone cell ใน Retina ซึ่งแยกได้ดังนี้คือ

          1) Monochromatic เป็นพวกตาบอดสีมี cone cell ชนิดเดียว ไม่สามารถแยกความแตกต่างของสี เช่น สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โลมา วาฬ แมวน้ำ และสิงโตทะเล

          2) Dichromatic จะมี cone cell 2 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างของสีได้พอประมาณ เช่น ในสัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ รวมถึง New world monkeys หมีขั้วโลก พะยูน เต่าทะเล และปลาทะเลบางชนิด

          3) Trichromatic จะมี cone cell 3 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างของสีช่วงสีน้ำเงินและแดงได้ดี (400-700 nm) เช่น คน และ Old world ape

          4) Tetrachromatic จะมี cone cell 4 ชนิด สามารถแยกความแตกต่างของสีได้ดีและมองเห็นช่วง UV ได้ด้วย (ประมาณ 300 nm) เช่น นกบางชนิด ปลาทอง และปลาคาร์ป

brydeswhale46

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • งูทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว