ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
 • 5 ธันวาคม 2556
 • 506

การกระโดด

          การพุ่งตัวขึ้นเหนือน้ำ (Leaping) น่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความร่าเริงสนุกสนาน หรือการสื่อสารกัน หรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นในภาวะเครียดก็ได้ สำหรับวาฬเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า Breaching รูปแบบการพุ่งตัวแบบนี้ คือ การว่ายน้ำไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แล้วโค้งตัวเพื่อให้พ้นผิวน้ำ บิดลำตัว และทิ้งตัวลง โดยเอาส่วนหัวหรือด้านข้างลำตัวลงก่อน แล้วด้านท้องหรือหลังจึงลงกระแทกน้ำ

          การพุ่งตัวอีกแบบคือ การขึ้นมาจากที่ลึก เวลาลงจะทำให้น้ำแตกกระจายเป็นฟอง (Splash) พร้อมทั้งเกิดเสียงดังทั้งในน้ำและอากาศ พฤติกรรมแบบนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วินาทีต่อครั้ง เสียงที่เกิดขึ้นนั้นบางกรณีจะมีส่วนช่วยในการต้อนเหยื่อหรือทำให้เหยื่อตกใจ เจ้าแห่งการ leaping คือ โลมาลายจุด (Spotted dolphin) สามารถพุ่งตัวสูงจากผิวน้ำได้ถึง 7 ม. ส่วนโลมากระโดด (Spinner dolphin) จะพุ่งตัวขึ้นไปเหนือผิวน้ำและหมุนตัวก่อนลง

brydeswhale38
brydeswhale39

เจ้าท่าฉลอม Photo by สุระชัย ภาสดา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน