Uncategorized

การกระโดด

การพุ่งตัวขึ้นเหนือน้ำ (Leaping) น่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความร่าเริงสนุกสนาน หรือการสื่อสารกัน หรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นในภาวะเครียดก็ได้ สำหรับวาฬเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า Breaching รูปแบบการพุ่งตัวแบบนี้ คือ การว่ายน้ำไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แล้วโค้งตัวเพื่อให้พ้นผิวน้ำ บิดลำตัว และทิ้งตัวลง โดยเอาส่วนหัวหรือด้านข้างลำตัวลงก่อน แล้วด้านท้องหรือหลังจึงลงกระแทกน้ำ

การพุ่งตัวอีกแบบคือ การขึ้นมาจากที่ลึก เวลาลงจะทำให้น้ำแตกกระจายเป็นฟอง (Splash) พร้อมทั้งเกิดเสียงดังทั้งในน้ำและอากาศ พฤติกรรมแบบนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วินาทีต่อครั้ง เสียงที่เกิดขึ้นนั้นบางกรณีจะมีส่วนช่วยในการต้อนเหยื่อหรือทำให้เหยื่อตกใจ เจ้าแห่งการ leaping คือ โลมาลายจุด (Spotted dolphin) สามารถพุ่งตัวสูงจากผิวน้ำได้ถึง 7 ม. ส่วนโลมากระโดด (Spinner dolphin) จะพุ่งตัวขึ้นไปเหนือผิวน้ำและหมุนตัวก่อนลง

brydeswhale38
brydeswhale39

เจ้าท่าฉลอม Photo by สุระชัย ภาสดา