ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
 • 5 ธันวาคม 2556
 • 370

การกระโดด

          การพุ่งตัวขึ้นเหนือน้ำ (Leaping) น่าจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความร่าเริงสนุกสนาน หรือการสื่อสารกัน หรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นในภาวะเครียดก็ได้ สำหรับวาฬเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า Breaching รูปแบบการพุ่งตัวแบบนี้ คือ การว่ายน้ำไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แล้วโค้งตัวเพื่อให้พ้นผิวน้ำ บิดลำตัว และทิ้งตัวลง โดยเอาส่วนหัวหรือด้านข้างลำตัวลงก่อน แล้วด้านท้องหรือหลังจึงลงกระแทกน้ำ

          การพุ่งตัวอีกแบบคือ การขึ้นมาจากที่ลึก เวลาลงจะทำให้น้ำแตกกระจายเป็นฟอง (Splash) พร้อมทั้งเกิดเสียงดังทั้งในน้ำและอากาศ พฤติกรรมแบบนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 วินาทีต่อครั้ง เสียงที่เกิดขึ้นนั้นบางกรณีจะมีส่วนช่วยในการต้อนเหยื่อหรือทำให้เหยื่อตกใจ เจ้าแห่งการ leaping คือ โลมาลายจุด (Spotted dolphin) สามารถพุ่งตัวสูงจากผิวน้ำได้ถึง 7 ม. ส่วนโลมากระโดด (Spinner dolphin) จะพุ่งตัวขึ้นไปเหนือผิวน้ำและหมุนตัวก่อนลง

brydeswhale38
brydeswhale39

เจ้าท่าฉลอม Photo by สุระชัย ภาสดา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้