ขนาด
วาฬบรูด้า พฤติกรรม
 • 5 ธันวาคม 2556
 • 1,135

การดำน้ำ

          ไม่พบความเชื่อมโยงกันระหว่างขนาดของวาฬกับระดับความลึกในการดำน้ำ บริเวณที่ตื้นอย่างลากูน (Lagoon) ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่วาฬสีเทา (Gray whale) ผสมพันธุ์นั้น วาฬสีเทาจะดำน้ำนาน 1-5 นาที และดำน้ำนานมากที่สุด 28 นาที ที่ระดับความลึกประมาณ 4-10 ม. และดำน้ำลึกที่สุดคือ 20.7 ม. นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบเหตุผลของการดำน้ำแบบนี้ วาฬที่กำลังอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์มักมีความรวดเร็ว และอาจจะพักในที่ใกล้ผิวน้ำ ส่วนในฤดูร้อนพบว่ามีการดำน้ำนานเฉลี่ย 3 นาที วาฬฟิน (Fin whale) ดำน้ำนาน 10 นาทีและดำน้ำนานสูงสุด 20 นาที ในขณะหากิน Krill ที่พื้นทะเล

          ในภาวะปกติวาฬสีน้ำเงิน (Blue whale) ดำน้ำนาน 1-7.2 นาที ดำน้ำนานที่สุด 28 นาที ที่ระดับความลึก 105 ม. ดำน้ำลึกที่สุดประมาณ 150-200 ม. แต่ในขณะเวลาที่ถูกไล่ล่าสามารถดำน้ำได้นานถึง 50 นาที ส่วนวาฬหลังค่อม (Humpback whale) ดำน้ำนานเฉลี่ยน้อยกว่า 3 นาทีที่ระดับความลึก 60 ม. และบางครั้งอาจดำน้ำลึกถึง 120 ม. และวาฬโบว์เฮด (Bowhead whale) ดำน้ำนาน 3.4-12.1 นาที กรณีถูกไล่ล่าสามารถดำน้ำได้นานถึง 80 นาที

          ในช่วงให้นมลูกแม่วาฬจะดำน้ำได้ไม่นานเท่าภาวะปกติ ส่วนลูกวาฬจะดำน้ำช่วงสั้นๆ การอพยพย้ายถิ่นผ่านภูเขาน้ำแข็งวาฬจะดำน้ำลึกและดำน้ำนานกว่าปกติที่หากินในทะเลเปิดทั่วไป

          วาฬบรูด้าดำน้ำในขณะกินอาหารประมาณ 1-2 นาที แต่สามารถดำน้ำได้นานถึง 20 นาที

brydeswhale42

Photo by :tom potisit www.fb.com/flyingscouts

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้