สถานภาพหญ้าทะเลรายเขต

แหล่งหญ้าทะเลในอ่าวไทยตะวันออก

มีพื้นที่ของแหล่งหญ้าทะเลรวม 25,574 ไร่

พบหญ้าทะเลทั้งหมด 9 ชนิด โดยมี หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใส และหญ้าคาทะเล เป็นชนิดเด่น

แหล่งหญ้าทะเลที่เป็นแหล่งใหญ่และมีความสำคัญในพื้นที่นี้ ได้แก่ อ่าวเตยงาม อ่าวสัตหีบ และอ่าวจุกเสม็ด จังหวัดชลบุรี ร็อคการ์เด้นท์และบ้านเพ จังหวัดระยอง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี อ่าวธรรมชาติ เกาะหมาก และเกาะกระดาด จังหวัดตราด 

โดยภาพรวมแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีสถานภาพค่อนข้างคงที่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี