ขนาด
ประโยชน์ของปะการังเทียม
 • 11 กรกฎาคม 2556
 • 258

เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ

          กิจกรรมการดำน้ำจัดว่าเป็นกิจกรรมที่มีอัตราการขยายตัวมากกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งกิจกรรมนี้ นอกจากส่งเสริมอาชีพและทำรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วย แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าในการดำน้ำแต่ละครั้ง นักดำน้ำแต่ละคนจะมีการจับปะการัง ตีฟินโดนปะการัง หรือสายต่างๆ จากอุปกรณ์ดำน้ำด้วย ถังอากาศมีการเกี่ยวกับกิ่งก้านปะการัง ส่งผลให้ปะการังเกิดความเสียหาย นอกจากการตีฟิน การจับ หรือการเกี่ยวพันของอุปกรณ์ดำน้ำแล้ว นักดำน้ำหลายคนยังมีการยืนพัก นั่งพัก คุกเข่าลงบนปะการังก้อน ทำให้ตัวปะการังมีโอกาสตายได้ ถึงแม้ว่าโครงร่างหินปูนจะไม่หักพังก็ตาม การจัดวางปะการังเทียมจึงเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำใหม่และเป็นหนึ่งในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรแนวปะการังที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้ดูแลทรัพยากรแนวปะการัง และช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมการดำน้ำต่อแนวปะการังได้ทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ Christ of the Deep ซึ่งทำด้วยเงินมีฐานทำด้วยคอนกรีต และอยู่ลึกลงไป 25 ฟุตใต้น้ำหันหน้าออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่า Key Largo Dry Rocks จนปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Key Largo ที่นักดำน้ำต้องลงไปสัมผัสเมื่อมาที่แห่งนี้

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • พะยูน
  พะยูน
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้