ขนาด
ประโยชน์ของปะการังเทียม
ประโยชน์ของปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ

กิจกรรมการดำน้ำจัดว่าเป็นกิจกรรมที่มีอัตราการขยายตัวมากกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งกิจกรรมนี้ นอกจากส่งเสริมอาชีพและทำรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วย แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าในการดำน้ำแต่ละครั้ง นักดำน้ำแต่ละคนจะมีการจับปะการัง ตีฟินโดนปะการัง หรือสายต่างๆ จากอุปกรณ์ดำน้ำด้วย ถังอากาศมีการเกี่ยวกับกิ่งก้านปะการัง ส่งผลให้ปะการังเกิดความเสียหาย นอกจากการตีฟิน การจับ หรือการเกี่ยวพันของอุปกรณ์ดำน้ำแล้ว นักดำน้ำหลายคนยังมีการยืนพัก นั่งพัก คุกเข่าลงบนปะการังก้อน ทำให้ตัวปะการังมีโอกาสตายได้ ถึงแม้ว่าโครงร่างหินปูนจะไม่หักพังก็ตาม การจัดวางปะการังเทียมจึงเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำใหม่และเป็นหนึ่งในรูปแบบของการจัดการทรัพยากรแนวปะการังที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้ดูแลทรัพยากรแนวปะการัง และช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมการดำน้ำต่อแนวปะการังได้ทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ Christ of the Deep ซึ่งทำด้วยเงินมีฐานทำด้วยคอนกรีต และอยู่ลึกลงไป 25 ฟุตใต้น้ำหันหน้าออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่า Key Largo Dry Rocks จนปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Key Largo ที่นักดำน้ำต้องลงไปสัมผัสเมื่อมาที่แห่งนี้