ขนาด
ประโยชน์ของปะการังเทียม
ประโยชน์ของปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

การสร้างแนวปะการังเทียมนอกจากจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและจำนวนประชากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้ว ปะการังเทียมยังช่วยลดการท่วมขังและการกัดเซาะของชายฝั่ง เนื่องจากปะการังเทียมจะช่วยให้ขนาดของคลื่นลดลงและช่วยเปลี่ยนทิศทางของคลื่น ทำให้ช่วยป้องกันแนวชายฝั่งบางส่วนไว้ได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชายฝั่งและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่กับบริเวณใกล้เคียงได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ปะการังเทียมรูปแบบ Reef Ball สร้างเป็นแนวป้องกันชายฝั่งเพื่อลดความเร็วของน้ำบริเวณชายฝั่งแคริเบียนได้ในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งหลังจัดวางเป็นเวลา 3 ปี พบว่าความกว้างของชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นกว่า 10 เมตร และปริมาตรของทรายมีมากขึ้นกว่า 25 ลูกบาศก์/เมตร นอกจากการจัดสร้างในแคริเบียนแล้ว ยังมีการจัดสร้างในอีกหลายพื้นที่ เช่น ในประเทศแม็กซิโก หมู่เกาะเคย์แมน ระหว่างประเทศจาไมก้าและคิวบา และประเทศแอนติกัว เป็นต้น ซึ่งจากการติดตามผลการสร้างปะการังเทียมรูปแบบ Reef Ball บริเวณชายฝั่งหน้าแกรน์ เคย์แมน มาร์ริออต บีช รีสอร์ท หมู่เกาะเคย์แมน หลังการจัดสร้างเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าปะการังเทียมที่จักวางหน้าหาดช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีชายหาดกว้างมากขึ้น