ขนาด
ประโยชน์ของปะการังเทียม
 • 14 สิงหาคม 2556
 • 393

ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

          การสร้างแนวปะการังเทียมนอกจากจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและจำนวนประชากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้ว ปะการังเทียมยังช่วยลดการท่วมขังและการกัดเซาะของชายฝั่ง เนื่องจากปะการังเทียมจะช่วยให้ขนาดของคลื่นลดลงและช่วยเปลี่ยนทิศทางของคลื่น ทำให้ช่วยป้องกันแนวชายฝั่งบางส่วนไว้ได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชายฝั่งและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่กับบริเวณใกล้เคียงได้ ตัวอย่างเช่น การใช้ปะการังเทียมรูปแบบ Reef Ball สร้างเป็นแนวป้องกันชายฝั่งเพื่อลดความเร็วของน้ำบริเวณชายฝั่งแคริเบียนได้ในปี ค.ศ. 1988 ซึ่งหลังจัดวางเป็นเวลา 3 ปี พบว่าความกว้างของชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นกว่า 10 เมตร และปริมาตรของทรายมีมากขึ้นกว่า 25 ลูกบาศก์/เมตร นอกจากการจัดสร้างในแคริเบียนแล้ว ยังมีการจัดสร้างในอีกหลายพื้นที่ เช่น ในประเทศแม็กซิโก หมู่เกาะเคย์แมน ระหว่างประเทศจาไมก้าและคิวบา และประเทศแอนติกัว เป็นต้น ซึ่งจากการติดตามผลการสร้างปะการังเทียมรูปแบบ Reef Ball บริเวณชายฝั่งหน้าแกรน์ เคย์แมน มาร์ริออต บีช รีสอร์ท หมู่เกาะเคย์แมน หลังการจัดสร้างเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าปะการังเทียมที่จักวางหน้าหาดช่วยลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีชายหาดกว้างมากขึ้น 

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว