ขนาด
ประโยชน์ของปะการังเทียม
 • 12 มกราคม 2558
 • 104

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน

          โดยทั่วไปพบว่าบริเวณปะการังเทียมจะมีความหลากหลายของปลาวัยอ่อนมากกว่าในบริเวณทะเลเปิด เช่น ตัวอ่อนของวงศ์ปลาหลังเขียว (Clupeidae) วงศ์ปลาไส้ตันหลังแถบ (Engraulidae) วงศ์ปลาปากคม (Synodonidae) วงศ์ปลาหางแข็งหรือปลาสีกุน (Carngidae) วงศ์ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) วงศ์ปลาตีนแถบ (Blenniidae) วงศ์ปลาทูหรือปลาโอ (Scombridae) วงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) เป็นต้น (Lindquist  et al.,2005) และจากการศึกษาตัวอ่อนขอปลาบริเวณปะการังเทียมที่ทำมาจากก้อนหินที่สร้างเป็นแนวกันคลื่นบริเวณท่าเทียบเรือ King Harbor รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Stephnes และ Pondella (2002) พบว่า มีตัวอ่อนของปลาอยู่ในบริเวณแนวปะการังเทียมหลายชนิด ได้แก่ ปลาม้าสกุล Cheilotrema ปลาสลิดหินสกุล Hypsoblennius ปลาสลิดหินสกุล Hypsypops ปลานกแก้วสกุล Oxyjulis และปลาเก๋าสกุล Paralabrax เป็นต้น นอกจากนี้ Forrester (1955) กล่าวว่าลูกปลาวัยอ่อนเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจจะถูกกิน โดยผู้ล่า หรืออาจจะตายไปเองโดยธรรมชาติ ดังนั้นปริมาณความชุกชุมของลูกปลาวัยอ่อนและอัตราการรอดของปลาวัยอ่อนเหล่านี้ อาจจะเป็นตัวกำหนดการทดแทนประชากรปลาในบริเวณปะการังธรรมชาติและในบริเวณปะการังเทียมได้

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า