ขนาด
ข้อมูลเกาะรายจังหวัด
เกาะในจังหวัดชลบุรี

เกาะในจังหวัดชลบุรี

มีจำนวนทั้งสิ้น 47 เกาะตั้งอยู่ใน 7 ตำบล 4 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 41.667 ตารางกิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่สุด คือ เกาะคราม  รองลงมาคือ เกาะสีชังและเกาะล้าน เกาะเกือบครึ่งหนึ่งของชลบุรีอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ อ่าวสัตหีบเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือซึ่งมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เกาะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือได้รับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างดี เช่น เกาะครามเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลหนึ่งในสองแหล่งที่เหลืออยู่ในอ่าวไทย ในแต่ละปีมีเต่าทะเลมาวางไข่จำนวนมาก เกาะขามเป็นที่ตั้งของอุทยานใต้ทะเลเกาะขามอยู่ในการดูแลของกองเรือป้องกันฝั่ง เกาะในจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ เกาะล้าน เกาะสีชัง เกาะขามใหญ่ เกาะค้างคาวและเกาะขาม

รายชื่อเกาะในจังหวัดชลบุรี: หน่วยงานรับผิดชอบ
1 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 = อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

ลำดับที่ ชื่อเกาะ ตำบล อำเภอ พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) หน่วยงาน
< 1 1-9.9 10-99.9 >100
1 ปรง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง 0.006 - - - 1
2 ร้านดอกไม้ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง 0.013 - - - 1
3 ขามน้อย ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง 0.019 - - - 1
4 ยายท้าว ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง 0.021 - - - 1
5 ท้ายตาหมื่น ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง 0.032 - - - 1
6 ค้างคาว ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง 0.389 - - - 1
7 ขามใหญ่ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง 0.458 - - - 1
8 สีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง - 6.712 - - 1
9 หินต้นไม้ เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.003 - - - 1
10 หูช้าง เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.003 - - - 1
11 หินขาว เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.006 - - - 1
12 เหลือมน้อย เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.011 - - - 1
13 จุ่น เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.011 - - - 1
14 ครก เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.075 - - - 1
15 กลึงบาดาล เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.086 - - - 1
16 สาก เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.109 - - - 1
17 มารวิชัย เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.222 - - - 1
18 ริ้น เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.423 - - - 1
19 เหลือม เมืองพัทยา อ.บางละมุง 0.49 - - - 1
20 ไผ่ เมืองพัทยา อ.บางละมุง - 4 - - 1
21 ล้าน เมืองพัทยา อ.บางละมุง - 5.259 - - 1
22 ลอย ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา 0.028 - - - 1
23 นก ทต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา 0.028 - - - 1
24 รางเกวียน ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ 0.006 - - - 2
25 เกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ 0.221 - - - 1
26 แมว ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.006 - - - 2
27 ไก่เตี้ย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.006 - - - 2
28 พระน้อย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.041 - - - 2
29 ครามน้อย ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.072 - - - 2
30 อีเลา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.093 - - - 2
31 ยอ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.13 - - - 2
32 หมู ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.179 - - - 2
33 อีร้า ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.184 - - - 2
34 พระ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 0.503 - - - 2
35 เตาหม้อ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ - 1.013 - - 2
36 คราม ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ - - 13.9 - 2
37 โรงหนัง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.004 - - - 2
38 ปลาหมึก ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.009 - - - 2
39 โรงโขน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.015 - - - 2
40 นางรำ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.016 - - - 1
41 ฉางเกลือ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.036 - - - 2
42 จระเข้ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.07 - - - 2
43 ขาม ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.151 - - - 2
44 จาน ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.42 - - - 2
45 แรด ต.แสมสาร อ.สัตหีบ 0.716 - - - 2
46 จวง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ - 1.248 - - 2
47 แสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ - 4.222 - - 2
รวมพื้นที่เกาะ  41.667  ตร.กม. 5.311 22.454 13.9 -  
รวมจำนวนเกาะ 47 เกาะ 40 6 1 -