ขนาด
Family Flabellidae ปะการังพลาโคโทรคัส
Plachotrochus laevis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Flabellidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังพลาโคโทรคัส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plachotrochus laevis Milne - Edwards & Haime, 1848

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน