ขนาด
Family Flabellidae ปะการังฟลาเบลลัม
Flabellum distinctum

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Flabellidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังฟลาเบลลัม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flabellum distinctum Milne - Edwards & Haime, 1848

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

<