ขนาด
Family Poritidae ปะการังดอกไม้ทะเล
Goniopora eclipsensis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Poritidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังดอกไม้ทะเล (ชาวเล เรียก “ปะการังหินเขียว”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniopora eclipsensis Veron and ichon, 1982

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย