ขนาด
Family Poritidae ปะการังโขดแบบก้อน
Porites solida

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Poritidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังโขด แบบก้อนหรือเคลือบพื้นหรือแผ่น (ชาวเล เรียก “บาตูฮูดั๊บ”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Porites solida (Forsskl, 1775)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน