ขนาด
Family Trachyphylliidae เทรคีฟิลเลีย
Trachyphyllia geoffroyi

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Trachyphylliidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเทรคีฟิลเลีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trachyphyllia geoffroyi (Audouin, 1826)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน