ขนาด
Family Pocilloporidae ปะการังเกล็ดคว่ํา
Stylophora pistillata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Pocilloporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเกล็ดคว่ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stylophora pistillata (Esper, 1797)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน