ขนาด
Family Pocilloporidae ปะการังปลายเข็ม
Seriatopora caliendrum

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Pocilloporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังปลายเข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Seriatopora caliendrum Ehrenberg, 1834

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน