ขนาด
Family Pocilloporidae ปะการังดอกกะหล่ํา
Pocillopora woodjonesi

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Pocilloporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังดอกกะหล่ํา (ชาวเล เรียก “ปะการังแมว”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pocillopora woodjonesi Vaughan, 1918

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน