ขนาด
Family Thamnasteriidae ลายกลีบดอกไม้จิ๋ว
Psammocora explanulata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Thamnasteriidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังลายกลีบดอกไม้จิ๋ว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psammocora explanulata (van der Horst, 1921)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน