ขนาด
Family Pectiniidae ปะการังดอกจอก
Pectinia ayleni

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Pectiniidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังดอกจอก ปะการังแผ่นเปลวไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pectinia ayleni (Wells, 1935)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย