ขนาด
Family Pectiniidae ปะการังผักกาดหนาม
Mycedium elephantotus

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Pectiniidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังผักกาดหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mycedium elephantotus (Pallas, 1766)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA