ขนาด
Family Siderastreidae คอสซินาเรีย
Coscinaraea exesa

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Siderastreidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังคอสซินาเรีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coscinaraea exesa (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย