ขนาด
Family Siderastreidae ไซเดอแรสเตรีย
Siderastrea savignyana

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Siderastreidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังไซเดอแรสเตรีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Siderastrea savignyana Milne Edwards and Haime, 1850

แหล่งที่พบ : อันดามัน