ขนาด
Family Siderastreidae ซูโดไซเดอแรสเตรีย
Pseudosiderastrea tayami

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Siderastreidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังซูโดไซเดอแรสเตรีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudosiderastrea tayami (Yabe & Sugiyama, 1935)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน