ขนาด
Family Oculinidae ปะการังกาแล็กซี่
Galaxea astreata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Oculinidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังกาแล็กซี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Galaxea astreata (Lamarck, 1816)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA