ขนาด
Family Rhizangiidae ปะการังแอสแตรงเจีย
Astrangia sp

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Rhizangiidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังแอสแตรงเจีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Astrangia sp Edwards and Haime, 1848

แหล่งที่พบ : อันดามัน