ขนาด
Family Mussidae ปะการังสมองร่องใหญ่
Symphyllia radians

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Mussidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังสมองร่องใหญ่  (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Symphyllia radians Milne-Edwards & Haime 1849

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA