ขนาด
Family Mussidae ปะการังเหรียญ
Scolymia vitiensis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Mussidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเหรียญ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolymia vitiensis Bruggemann, 1877

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน