ขนาด
Family Mussidae ปะการังถ้วยหนาม
Cynarina lacrymalis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Mussidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังถ้วยหนาม (ชาวเล เรียก “ปะการังลูกโป่ง”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynarina lacrymalis (Milne-Edwards & Haime, 1848)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA