ขนาด
Family Mussidae ปะการังสมองร่องตื้น
Australomussa rowleyensis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Mussidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังสมองร่องตื้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Australomussa rowleyensis Veron, 1984

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA