ขนาด
Family Mussidae ปะการังดาวหนาม
Acanthastrea hillae

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Mussidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังดาวหนาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthastrea hillae Wells, 1955

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย