ขนาด
Family Milleporidae ปะการังไฟ
Millepora exaesa

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Milleporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millepora exaesa

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน