ขนาด
Family Dendrophylliidae ปะการังถ้วยส้ม
Tubastraea coccinea

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Dendrophylliidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังถ้วยส้ม (ชาวเล เรียก “ปะการังส้ม”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tubastraea coccinea (Ehrenberg, 1834)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA