ขนาด
Family Dendrophylliidae ปะการังกิ่งเขียวดำ
Dendrophyllia micranthus

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Dendrophylliidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังกิ่งเขียวดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrophyllia micranthus (Ehrenberg, 1834)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA