ขนาด
Family Dendrophylliidae ปะการังเฮ็ทเทอโรแซมเมีย
Heteropsammia cochlea

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Dendrophylliidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเฮ็ทเทอโรแซมเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heteropsammia cochlea (Spengler, 1781)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน