ขนาด
Family Dendrophylliidae ปะการังบาลาโนฟิลเลีย
Balanophyllia sp.

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Dendrophylliidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังบาลาโนฟิลเลีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Balanophyllia sp. (Wood, 1844)

แหล่งที่พบ : อันดามัน